пʼятниця, 19 вересня 2014 р.

Про організаційно-методичний вебінар 18.09.2014


18.09.2014 року було проведено організаційно-методичний вебінар за темою «Організаційно-методичний супровід моніторингових досліджень якості освіти у 2014/2015 н. р. та зовнішнього незалежного оцінювання» для методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та спеціалістів місцевих органів управління освітою, які супроводжують моніторингові дослідження в районах (містах) області.
 На ньому розглядалися такі питання:

-   основні напрями національних та регіональних моніторингових досліджень у 2014/2015 навчальному році;
-  інструктивно-методичні рекомендації щодо проведення регіональних моніторингових досліджень якості освіти в районах (містах) області;
-     організація роботи щодо підвищення якості результатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Матеріали вебінару можна завантажити за цим посиланням http://axifile.com/ru/01014F212E


пʼятниця, 5 вересня 2014 р.

Інструктивно-методичні рекомендації щодо проведення регіональних моніторингових досліджень якості освіти в Харківській області1.                Метою регіональних моніторингових досліджень якості освіти є отримання об’єктивної та достовірної інформації про стан розвитку системи освіти в регіоні для визначення оптимальних шляхів її модернізації.
2.                Основними завданнями регіональних моніторингових досліджень якості освіти є:
-         моніторинг стану розвитку освіти в Харківському регіоні;
-         відстеження динаміки показників якості освіти за напрямами: умови функціонування освітньої сфери, освітні процеси та результати освітніх процесів;
-         виявлення чинників, що впливають на якість освіти в регіоні, зокрема на результати державної підсумкової атестації в 4-х, 9-х, 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів, зовнішнього незалежного оцінювання, Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, а також – на діяльність навчальних закладів.
3.                Регіональні моніторингові дослідження якості освіти проводяться на    3-х рівнях: навчального закладу, районному (міському) та обласному. На рівні навчального закладу регіональні моніторингові дослідження організовують і проводять керівники та їх заступники, на районному (міському) – районні (міські) методичні кабінети (центри), на обласному – КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».
4.                Регіональні моніторингові дослідження здійснюються за таким алгоритмом:
4.1.         Підготовка інструктивно-методичних матеріалів та інструментарію для проведення дослідження.
4.2.         Забезпечення навчальних закладів необхідними матеріалами для проведення досліджень.
4.3.         Формування вибірки учасників дослідження.
4.4.         Проведення досліджень у ЗНЗ районів (міст) області.
4.5.         Збір та узагальнення результатів моніторингу.
4.6.         Аналіз результатів моніторингових досліджень.
4.7.         Оприлюднення результатів регіональних моніторингових досліджень.
4.8.         Розробка методичних рекомендацій за підсумками моніторингу; проведення науково-методичних заходів.
 5.     Показники та методи дослідження:

Напрям дослідження
Показники
Методи дослідження
1
Моніторинг якості дошкільної освіти
рівень задоволення потреб батьків вихованців ДНЗ у дошкільній освіті
анкетування
рівень готовності дитини до школи
анкетування
рівень організації навчально-виховного процесу в ДНЗ
експертне оцінювання за кваліметричними моделями
рівень засвоєння вихованцями старших груп інваріантної частини змісту дошкільної освіти відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нової редакції)
спостереження за показниками освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (нової редакції)
2
Моніторинг якості початкової освіти
рівень володіння вчителями початкової школи Державним стандартом початкової загальної середньої освіти
анкетування
рівень готовності дитини до навчання в школі:
- мотиваційної;
- інтелектуальної;
- довільної саморегуляції.
анкетування, тестування
ставлення учнів до навчання
анкетування
наявність ознак ключових компетентностей молодших школярів
анкетування
рівень якості уроку
експертне оцінювання за кваліметричними моделями
рівень сформованості компетентностей (спеціальнопредметних, ключових) за результатами навчання в початковій школі
тестування
3
Моніторинг якості поглибленого і профільного навчання
рівень задоволення учнів та їх батьків у якості допрофільного та профільного навчання
анкетування
ставлення учителів, учнів, батьків учнів до допрофільного та профільного навчання
анкетування
рівень якості уроку
експертне оцінювання за кваліметричними моделями

рівень готовності учнів до ЗНО з української мови та літератури, історії, математики (рівень сформованості спеціальнопредметних компетентностей)
тестування
4
Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів за результатами державної підсумкової атестації
середній бал ДПА із навчальних предметів у 4-х, 9-х, 11-х класах
аналіз кількісних показників
відсоток учнів, які за підсумками ДПА з навчальних предметів у 4-х, 9-х, 11-х класах, отримали бали достатнього та високого рівнів
аналіз кількісних показників
5
Моніторинг результативності роботи з обдарованими учнями
кількість учителів відповідної кваліфікаційної категорії
аналіз кількісних показників
кількість учасників та переможців ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів
аналіз кількісних показників
кількість учасників та переможців ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН
аналіз кількісних показників
6
Моніторинг результатів зовнішнього незалежного оцінювання
середній бал ЗНО з навчальних предметів
аналіз кількісних показників
кількість учнів, які за підсумками ЗНО отримали менше 124 балів
аналіз кількісних показників
кількість учнів, які за підсумками ЗНО отримали від 183,5 балів
аналіз кількісних показників

6.     Районні (міські) методичні кабінети (центри):
6.1.    Визначають навчальні заклади, у яких проводяться дослідження, методом випадкової вибірки за напрямами:
-                моніторинг якості дошкільної освіти – 2 ДНЗ (1 ДНЗ – сільської місцевості та 1 ДНЗ – міста, смт);
-                моніторинг якості початкової освіти – 2 ЗНЗ (1 ЗНЗ – сільської місцевості та 1 ЗНЗ – міста, смт);
-                моніторинг якості поглибленого і профільного навчання – 2 ЗНЗ (1 ЗОШ та 1 ЗНЗ для обдарованої молоді).
У містах обласного значення та районах міста Харкова обираються по 2 навчальні заклади.
За відсутності в районі (місті) ЗНЗ для обдарованої молоді вибірка учасників моніторингу якості поглибленого та профільного навчання становить 2 ЗОШ.
 6.2.    Забезпечують навчальні заклади примірниками інструментарію (анкет, кваліметричних моделей, форм статистичної звітності тощо), формами для узагальнення результатів дослідження на рівні навчального закладу, що розроблені КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».
І етап – до 31.10.2014
ІІ етап – до 29.10.2015
ІІІ етап – до 28.10.2016
6.3.    Здійснюють контроль за дотриманням термінів і процедури дослідження, створюють умови для отримання об’єктивних та достовірних результатів моніторингу, в тому числі, під час проведення on-line тестування (анкетування).
6.4.    Збирають та аналізують якість матеріалів, наданих навчальними закладами за підсумками досліджень. Узагальнюють їх на районному (міському) рівні та надсилають до КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» відповідно до графіка, наведеного в таблиці 2.
7.           Керівники загальноосвітніх навчальних закладів:
7.1.         Визначають осіб, які відповідають за проведення досліджень.
7.2.         Забезпечують учасників дослідження необхідним інструментарієм та проводять інструктаж щодо процедури моніторингу.
7.3.         Проводять дослідження у визначені терміни та згідно з показниками, зазначеними в п. 5, забезпечують обєктивність, достовірність та якість його результатів.
7.4.         Узагальнюють результати досліджень на рівні навчального закладу та надсилають узагальнені матеріали до районного (міського) методичного кабінету (центру) у терміни, що визначені в таблиці.

Таблиця
Графік надання узагальнених результатів регіональних моніторингових досліджень якості освіти районними (міськими) методичними кабінетами (центрами) та загальноосвітніми навчальними закладами
Назва дослідження
Терміни
Р(М)МК(Ц)
ЗНЗ
Моніторинг якості дошкільної освіти
І етап – до 21.11.2014
ІІ етап – до 20.11.2015
ІІІ етап – до 18.11.2016
І етап – до 16.11.2014
ІІ етап – до 15.11.2015
ІІІ етап – до 13.11.2016
Моніторинг якості початкової освіти
І етап – до 21.11.2014
ІІ етап – до 20.11.2015
ІІІ етап – до 18.11.2016
І етап – до 16.11.2014
ІІ етап – до 15.11.2015
ІІІ етап – до 13.11.2016
Моніторинг якості поглибленого і профільного навчання
І етап – до 09.04.2015
ІІ етап – до 08.04.2016
ІІІ етап – до 03.04.2017
І етап – до 04.04.2015
ІІ етап – до 03.04.2016
ІІІ етап – до 01.04.2017
Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів за результатами державної підсумкової атестації
І етап – до 23.06.2015
ІІ етап – до 23.06.2016
ІІІ етап – до 23.06.2017
І етап – до 20.06.2015
ІІ етап – до 20.06.2016
ІІІ етап – до 20.06.2017